whisky
creatief
rondom
sentiment
mijn opel rekord c
 
     

"Emma Kroniek: Een onregelmatig verschijnend periodiek met korte mededelingen uit de Emmastraat en omgeving."

Zo begint het NULNUMMER van het legendarische periodiek van Michaël Voorn (van Bielandt) in september 1981.

"Dit blaadje voorziet niet in een behoefte; het volgnummer is daarmede in overeenstemming. De eerste oplage omvat 23,000 exemplaren."

Zo vervolgt hij.

 
     
 
 

Twintig jaar en 25 exemplaren later stopte de Emmakroniek omdat Michaël overleed. Er was inmiddels een brede kring van lezers ontstaan, die nog groter had kunnen zijn. Maar ja, De Emma-Kroniek kreeg je niet zomaar...

Let op de typishe "Van Bielandt" nummering en het ontwerp van de kop vanaf nummer 2 (of 3) door Wik Horn.

     

Met dank aan Monique van Trigt die de laatste nummers op de computer maakte toen Voorn van Bielandt niet meer in staat was de Kroniek op zijn schrijfmachine te maken en het archief van Michel erfde.

Hierbij alle Emma-Kronieken in pdf-formaat!